Na Pražský hrad přes Nový Svět

Vydáme se po stopách královského města Hradčany a zjistíme, jak se zde žilo a jak fungovalo společenství chudiny, kláštera a vysoké šlechty.

Začneme na začátku královského města Hradčany u bývalé Strahovské brány a projdeme až k Pražskému hradu.

Při cestě můžeme obdivovat

 • Strahovský klášter
 • Bývalý strahovský špitál
 • Loretánské náměstí
 • Černínský palác
 • Loretu
 • Nový svět
 • Kostel sv. Jana Nepomuka
 • Martinický palác
 • Hradčanské náměstí
 • Toskánský palác
 • Schwarzenberský palác
 • Arcibiskupství
 • Pražský hrad

Cena: dle ceníku 

Doba trvání: 3 hodiny