Strahovský klášter a jeho okolí

Za městem ve 12. stol. vzniká klášter na hoře Mons Sion, který již od počátku obývají premonstráti neboli „bílí bratři“.  Na Strahově mají svoji mezinárodní centrálu a samozřejmě, že klášter je i v dnešní době jimi obýván. Budeme si povídat o dávné i současné historií. 

Uvidíme

  • Kostel sv. Rocha
  • Baziliku Nanebevzetí Panny Marie
  • Strahovské nádvoří
  • Strahovskou knihovnu – Teologický, Filozofický sál, chodbu kuriozit (v případě zájmu)
  • Klášterní pivovar Strahov
  • Strahovský klášter a galerií (v případě zájmu)
  • bývalý Strahovský špitál
  • vyhlídku na Prahu ze Strahovských vinic

 

Cena: dle ceníku + NA MÍSTĚ 280,-/140,- Kč/os – kombinované vstupné do Strahovské galerie a knihovny (možné i zvlášť)

Na základě rezervace je možné přímo procházet sály knihovny – 400,- Kč/os

Doba trvání: 2 hodiny