Operace Anthropoid

Anthropoid znamená lidoop, ale je to hlavně krycí název pro parašutistický výsadek vyslaný během druhé světové války z Velké Británie na území Protektorátu Čechy a Morava. Jejím hlavním cílem bylo uskutečnit likvidaci zastupujícího říšského protektora a šéfa RSHA Reinharda Heydricha, k čemuž došlo 27.5.1942.

My půjdeme po stopách této operace a podíváme se na aktuální „místo činu“ – Heydrichovu zatáčku, kde si zrekonstruujeme, jak to asi bylo. Navštívíme místo, kde v té době bydlel R.Heydrich – Panenské Břežany a pojedeme tam tou samou cestou jako Heydrich. Navštívíme nevinnou obec Lidice, která těžce zaplatila za jeho smrt. Nakonec navštívíme kostel sv. Cyrila a Metoděje, kde skončil boj 7 parašutistů, kteří se zde skrývali.

Doba trvání: 6 hodin

V ceně: doprava, přistavení vozidla na Vámi vybranou adresu v Praze (i při cestě zpět), služby průvodce

Cena nezahrnuje: vstup do objektů, občerstvení