Paláce Malé Strany

Malá Strana, Nové město pod Pražským hradem, Menší město pražské – to vše jsou názvy pro Malou Stranu – nejstarší pražské město.

Za vlády Ferdinanda I. došlo na Malá Straně k největšímu požáru, což naprosto změnilo vzhled tehdejšího města a započala jeho renesanční výstavba. Díky tomu zde nalezneme největší počet paláců v Praze. 

Aby jste se v nich neztratili, dostanete ode mne malou pomůcku, která Vám pomůže si jednotlivé paláce zapamatovat.

Na procházce uvidíme tyto paláce:

 • Gromlinský 
 • Kaiserštejnský
 • Šternberský
 • Valdštejnský
 • Ledeburský
 • Tomáškův
 • Aušperský
 • Černínský
 • Lažanský
 • Thunovský
 • Kolowratský
 • Lichtenštejnský
 • Hartigovský
 • Vratislavský
 • Schonburský
 • Vrtbovský
 • Velkopřevorský
 • Malý Buquoyský
 • palác Mettychů
 • Chotkův palác
 • Nostický
 • Rohanský
 • Musconský
 • Thun-Hohensteinský

Vypravíme se z Malostranského náměstí, uvidíme několik nádherných paláců a přitom budeme obdivovat krásu malostranských domů a kostelů. Naši procházku zakončíme u kostela Panny Marie Vítězné (u Pražského Jezulátka).

 

Cena: dle ceníku 

Doba trvání: 3 hodiny