Židovské město a jeho synagogy

Židovské město představuje pro nás magickou atmosféru, kde židé bydleli více než 1000 let. Vydáme se do jednotlivých synagog a budeme si vyprávět 

 • jak vznikly názvy jednotlivých synagog
 • k čemu jednotlivé synagogy v dnešní době slouží a jak to s nimi bylo v minulosti
 • proč si Židé vybrali místo u řeky k vybudování své osady
 • jak vypadá Tóra a kde se uchovává
 • jak je to s židovskými svátky
 • jak to bylo s bohatstvím Mordechaje Maisla
 • kdo to byl Golem
 • kde bydlel rabi Lowe
 • proč Židé museli nosit žluté označení
 • proč Josef II umožňil židům bydlet mimo jejich ghetto
 • jak velká byla a je židovská komunita

Sraz: před hlavním vstupem do Právnické fakulty (nám. Curieových 7)

Vstupné: 200,- Kč/os dospělí, 150,- Kč/os studenti a důchodci, děti do 10 let zdarma + na MÍSTĚ vstupné do objektů Židovského muzea – 400,- Kč/os dospělí, 300,- Kč/os děti a studenti do 26 let

Doba trvání: 2,5 hod

Průvodce: Soňa Procházková

Případné dotazy na info@prahaprochazkova.cz