Prohlídka sálů Strahovské knihovny

Za městem ve 12. stol. vzniká klášter na hoře Mons Sion, který již od počátku obývají premonstráti neboli „bílí bratři“.  Díky jejich orientaci na vzdělání nebyl jejich klášter během josefinských reforem zrušen ba naopak otevřel veřejnou knihovnu a byl postaven nový sál – Filozofický. 

My si jednotlivé sály (Teologický, Filozofický) projdeme a budeme si povídat o vzniku těchto dvou nádherných sálů.

Povíme si

  • jak se knihy dříve ukládaly
  • jaké vybavení knihovna má
  • jaký význam skrývají jednotlivé fresky 
  • jaké knihy se zde uchovávají 
  • jaká kniha je zde nejstarší
  • proč Filozofický sál vznikal tak narychlo
  • kdo byly první dámské návštevnice knihovny a co knihovně darovaly
  • jaké filmy se zde točily
  • prohlédneme si galerií kuriozit, která byla jedna z prvních vlaštovek muzejnictví

Sraz: před hlavní branou do Strahovského kláštera –  tramvajová zastávka Pohořelec (22,23)

Vstupné: 600,- Kč/os (vstupné již zahrnuje vstup do sálů knihovny)

Doba trvání: cca 2 hodiny

Průvodce: Soňa Procházková

Případné dotazy na info@prahaprochazkova.cz