Přes Kozí hřbety do Unětic a dále do Roztok

Vydáme se prozkoumat nádherné okolí Prahy, kde naše cesta začne úplně na konci Prahy (přímo za značkou konce města) a odtud se pěšky přesuneme přes skalní Kozí hřbety  do oblastí jednoho z nejstarších osídlení – do Unětic.  Budeme procházet nádhernou přírodou skal a lesů s překrásnými výhledy na krajinu. Vyšplháme na strmý vrchol skály – Alšova vyhlídka (kdo může) a pak se necháme odměnit v místní kavárně domácím zákuskem nebo limonádou U Lasíků.
Krásnou cestou podél potoka Tichým údolím se přes prvorepublikové vily dostaneme do Roztok, kde naše vycházka končí.

Ale pro Vás vycházka končit nemusí!
Můžete navštívit Roztocký zámek , rodný dům Zdenky Braunerové nebo archeologickou expozici Architea.
Odměnit se sladkým moučníkem ve zdejší kavárně a domů se pak v poklidu vydat vlakem nebo autobusem. 
https://www.muzeum-roztoky.cz/

Sraz: konečná zastávka autobusu Výhledy – 147 (nástup Dejvická nebo Nádraží Podbaba)
https://mapy.cz/zakladni?source=pubt&id=15306561&ds=1&x=14.3688250&y=50.1372101&z=17

Doba trvání: cca 3 hodiny

Cena: dobrovolná

Počet km: 7,5 km, občas strmější terén

Je možno přizpůsobit trasu a ukončit vycházku v Uněticích.