OBSAZENO Pražským hradem křížem krážem

Pražský hrad je symbol státnosti a veškeří vládci – králové, císaři, prezidenti se zde snažili zanechat své stopy. My se pokusíme je objevit návštěvou interiérů. Navštívíme – katedrálu sv.Víta, Královský palác, baziliku sv.Jiří a podíváme se do Zlaté uličky.

Zjistíme:

  • jaké poselství nám Karel IV zanechal v gotické katedrále a co bylo hlavním důvodem stavby
  • kdo byl posledním císařem, který zde bydlel
  • jak to bylo s Marií Terezií – proč pozvala svého dvorního architekta k rekonstrukci Hradu
  • kde docházelo ke korunovacím českých králů
  • jak těžké bylo být králem
  • kde bydlel prezident Masaryk, Beneš a ostatní prezidenti
  • kdo všechno dnes na Hradě bydlí
  • opravdu alchymisté byli původními obyvateli Zlaté uličky

Sraz: před bistrem Lví dvůr naproti tramvajové zastávce Pražský hrad (22,23)

Vstupné: 200,- Kč/os dospělí, 150,- Kč/os studenti a důchodci, děti do 10 let zdarma, na místě vstupné do Pražského hradu, okruh B

Doba trvání: 2 hodiny

Průvodce: Soňa Procházková

Případné dotazy na info@prahaprochazkova.cz