Posvátná geometrie Horního Nového Města

Je mi moc líto, že jsem musela tuto vycházku zrušit. Ráda bych ji zase uvedla někdy v teplejších měsících.
Děkuji moc za pochopení.

Pojďte se s námi projít podivuhodně zasněnou čtvrtí, v níž jsou všechny církevní stavby staré a téměř všechny světské stavby nové. Když ji císař Karel IV. zakládal, vložil údajně do její podoby i mystický záměr, který měl ochraňovat Prahu jako plánované nové centrum Svaté říše římské. Na naší procházce se tedy ponoříme do tajů středověké magie a mystiky a pokusíme se rozplést zamotaná vlákna historie a legend. A zároveň budeme obdivovat důmysl a umění středověkých stavitelů, kteří Horní Nové Město ozdobili přehlídkou neobyčejných svatostánků, a nakonec se pokocháme i architekturou překvapivě moderní.

Dozvíte se:

  • kde a proč byla postavena záhadná kaple Božího Těla a Krve
  • jaké náboženské řády a další instituce na Horním Novém Městě působily
  • co údajně spojuje Nové Město a Jeruzalém
  • podle jakého klíče Karel IV. kostely a kláštery zakládal
  • proč je Praha spojována s legendou o Faustovi
  • kde stávala zlopověstná krčma „Jedová chýše“, v níž prý tančila i mrtvola
  • odkud je výhled na všechny vrcholy „kříže pražských kostelů“

Sraz: u sochy Karolíny Světlé na Karlově náměstí (pozor, nesplést s Eliškou Krásnohorskou!), naproti nákupní galerií Atrium – viz foto

Vstupné: 200,- Kč/os dospělí, 150,- Kč/os studenti a důchodci, děti do 10 let zdarma

Doba trvání: cca 2 hodiny

Průvodce: Dagmar Winklerová