Dominikáni – řád bratří kazatelů

První dominikánský klášter v českých zemích byl založen polskými dominikány někdy po roce 1225 v Praze. Bratři sídlili nejprve při kostele sv. Klimenta na pražském předměstí Poříčí, později se přesunuli do centra města, ke kostelu téhož patrona u Juditina mostu.

Obnova řádu v poválečném období byla záhy znemožněna komunistickou perzekucí, jež vyvrcholila v dubnu 1950 násilným zrušením všech mužských řeholních společenství. Po období ilegality v době komunistického režimu mohla Česká dominikánská provincie rozvinout svou činnost až po roce 1989.

www.op.cz

My si povíme 

  • jak se vyvíjela historie řádu v českých zemích
  • jaká je situace dnes
  • čím se dominikáni dnes zabývají
  • jak se rozlišují od jiných řeholních řádů a podle čeho je poznáme

Sraz: před vstupem do kostela sv. Jiljí

Doba trvání: 1,5 hodiny

Vstupné:200,- Kč/os dospělí, 150,- Kč/os studenti a důchodci, děti do 10 let zdarma

Průvodce: dominikáni, Soňa Procházková

Doporučuji teplé oblečení.

Vstupné bude také použito jako příspěvek pro dominikány.